Nog har du glömt fler tangentkombinationer än du mins? Här är i alla fall en rejäl sammanställning över massor av tänkbara knappar att trycka på.

Windows 7


Allmänna tangentbordsgenvägar

I tabellen nedan visas vanliga tangentbordsgenvägar.

Tryck på  Om du vill
F1 Visa Hjälp
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert) Kopiera det markerade objektet
Ctrl + X Klippa ut det markerade objektet
Ctrl + V (eller Skift + Insert) Klistra in det markerade objektet
Ctrl + Z Ångra en åtgärd
Ctrl + Y Göra om en åtgärd
Delete (eller Ctrl + D) Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen
Skift + Delete Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen
F2 Byta namn på det markerade objektet
Ctrl + Högerpil Flytta markören till början av nästa ord
Ctrl + Vänsterpil Flytta markören till början av det föregående ordet
Ctrl + Nedåtpil Flytta markören till början av nästa stycke
Ctrl + Uppåtpil Flytta markören till början av det föregående stycket
Ctrl + Skift med en piltangent Markera ett textblock
Skift med en piltangent Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument
Ctrl med en piltangent + Blanksteg Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet
Ctrl + A Markera alla objekt i ett dokument eller fönster
F3 Söka efter en fil eller mapp
Alt + Retur Visa det markerade objektets egenskaper
Alt + F4 Stänga det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet
Alt + Blanksteg Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret
Ctrl + F4 Stänga det aktiva dokumentet (i program där flera dokument kan vara öppna samtidigt)
Alt + Tabb Växla mellan öppna objekt
Ctrl + Alt + Tabb Växla mellan alla öppna objekt med hjälp av piltangenterna
Ctrl + mushjulet Ändra storleken på ikoner på skrivbordet
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Tabb
Växla mellan program i aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D
Ctrl+Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Tabb
Använd piltangenterna för att växla mellan program i aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D
Alt + Esc Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats
F6 Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet
F4 Visa adressfältet i Utforskaren
Skift + F10 Visa snabbmenyn för det markerade objektet
Ctrl + Esc Öppna Start-menyn
Alt + understruken bokstav Öppna motsvarande meny
Alt + understruken bokstav Utföra menykommandot (eller ett annat understruket kommando)
F10 Aktivera menyraden i det aktiva programmet
Högerpil Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny
Vänsterpil Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny
F5 (eller Ctrl + R) Uppdatera det aktiva fönstret
Alt + Uppåtpil Visa mappen en nivå upp i Utforskaren
Esc Avbryta den aktuella aktiviteten
Ctrl + Skift + Esc Öppna Aktivitetshanteraren
Skift när du sätter i en CD Förhindra att CD:n spelas automatiskt
Vänster Alt + Skift Växla inmatningsspråk när flera inmatningsspråk är aktiverade
Ctrl+Skift Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är aktiverade
Höger eller vänster Ctrl + Skift Ändra läsriktningen för text i språk där man läser från höger till vänster

Tangentbordsgenvägar i dialogrutor

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som kan användas i dialogrutor.

Tryck på Om du vill
Ctrl + Tabb Gå framåt genom flikarna
Ctrl + Skift + Tabb Gå bakåt genom flikarna
Tabb Gå framåt genom alternativen
Skift + Tabb Gå bakåt genom alternativen
Alt + understruken bokstav Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven
Retur Ersätter klick med musen för många markerade kommandon
Blanksteg Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta
Piltangenterna Markera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar
F1 Visa Hjälp
F4 Visa objekten i den aktiva listan
Backsteg Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna

Tangentbordsgenvägar med Windows-tangenten

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som använder Windows-tangenten

Bild av Windows-tangenten
Tryck på Om du vill
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
Öppna eller stänga Start-menyn.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Pausa
Visa dialogrutan Systemegenskaper.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + D
Visa skrivbordet.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + M
Minimera alla fönster.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Skift + M
Återställa minimerade fönster på skrivbordet.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + E
Öppna Dator.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + F
Söka efter datorer (om du är i ett nätverk).
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + L
Låsa datorn eller växla användare.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + R
Öppna dialogrutan Kör.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + T
Växla mellan program i aktivitetsfältet.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + nummer
Starta programmet som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till programmet, om programmet redan körs.
Skift+Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + nummer
Starta en ny instans av programmet som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.
Ctrl+Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + nummer
Växla till det senast aktiva fönstret i programmet som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.
Alt+Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + nummer
Öppna snabblistan för programmet som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Tabb
Växla mellan program i aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D.
Ctrl+Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Tabb
Använd piltangenterna för att växla mellan program i aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D.
Ctrl+Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + B
Växla till programmet som visade ett meddelande i meddelandefältet.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Blanksteg
Förhandsgranska skrivbordet.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Uppåtpil
Maximera fönstret.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Vänsterpil
Maximera fönstret till vänster på skärmen.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Högerpil
Maximera fönstret till höger på skärmen.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Nedåtpil
Minimera fönstret.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Home
Minimera alla fönster utom det aktiva fönstret.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Skift + Uppåtpil
Anpassa fönstret till skärmens över- och nederkant.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + Skift + Vänsterpil eller Högerpil
Flytta ett fönster från en bildskärm till en annan.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + P
Välja ett presentationsvisningsläge.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + G
Växla mellan gadgetar.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + U
Öppna Hjälpmedelscenter.
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
 + X
Öppna Windows Mobilitetscenter.

Tangentbordsgenvägar i Utforskaren

Tryck på Om du vill
Ctrl + N Öppna ett nytt fönster
Ctrl + W Stänga det aktuella fönstret
Ctrl + Skift + N Skapa en ny mapp
End Visa nederdelen i det aktiva fönstret
Home Visa överdelen i det aktiva fönstret
F11 Maximera eller minimera det aktiva fönstret
Ctrl + punkt (.) Rotera en bild medsols
Ctrl + kommatecken (,) Rotera en bild motsols
Num Lock + asterisk (*) på det numeriska tangentbordet Visa alla undermappar i den markerade mappen
Num Lock + plustecken (+) på det numeriska tangentbordet Visa innehållet i den markerade mappen
Num Lock + minustecken (-) på det numeriska tangentbordet Dölja den markerade mappen
Vänsterpil Dölja den aktuella markeringen (om den visas) eller markera den överordnade mappen
Alt + Retur Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet
Alt + P Visa förhandsgranskningsfönstret
Alt + Vänsterpil Visa den föregående mappen
Backsteg Visa den föregående mappen
Högerpil Visa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen
Alt + Högerpil Visa nästa mapp
Alt + Uppåtpil Visa den överordnade mappen
Ctrl + Skift + E Visa alla mappar ovanför den markerade mappen
Ctrl + mushjulet Ändra storlek och utseende på fil- och mappikoner
Alt + D Markera adressfältet
 Ctrl + E  Markera sökrutan
 Ctrl + F  Markera sökrutan

Tangentbordsgenvägar i Aktivitetsfältet

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda när du arbetar med objekt i aktivitetsfältet på skrivbordet.

Tryck på Om du vill
Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet Öppna ett program eller snabbt öppna en annan instans av ett program
Ctrl + Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet Öppna ett program som administratör
Skift + högerklicka på en knapp i aktivitetsfältet Visa programmets fönstermeny
Skift + högerklicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet Visa gruppens fönstermeny
Ctrl + klicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet Växla mellan gruppens fönster

Tangentbordsgenvägar för Anslutning till fjärrskrivbord på skrivbordet

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda för Anslutning till fjärrskrivbord.

Tryck på Om du vill
Alt + PgUp Flytta mellan appar från vänster till höger
Alt + PgDn Flytta mellan appar från höger till vänster
Alt + Insert Växla mellan program i den ordning som de startades.
Alt + Home Visa Start-menyn.
Ctrl + Alt + Break Växla mellan ett fönster och helskärm 
Ctrl + Alt + End Visa dialogrutan Windows-säkerhet
Alt + Delete Visa systemmenyn.
Ctrl + Alt + Minustecken (-) på det numeriska tangentbordet Placera en kopia av det aktiva fönstret på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på Alt+PrtScn på en lokal dator).
Ctrl + Alt + Plustecken (+) på det numeriska tangentbordet Placera en kopia av hela fönsterområdet på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på PrtScn på en lokal dator).
Ctrl + Alt + Högerpil Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdprogrammet (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i ett annat (värd-)program.
Ctrl + Alt + Vänsterpil Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdprogrammet (t.ex. en knapp eller en textruta). Det kan vara praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbordet är inbäddade i ett annat (värd-)program.

Tangentbordsgenvägar för Paint

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för Paint.

Tryck på Om du vill
Ctrl + N Skapa en ny bild
Ctrl + O Öppna en befintlig bild
Ctrl + S Spara ändringarna i en bild
F12 Spara bilden som en ny fil
Ctrl + P Skriva ut en bild
Alt + F4 Stänga en bild och fönstret i Paint
Ctrl + Z Ångra en ändring
Ctrl + Y Göra om en ändring
Ctrl + A Markera hela bilden
Ctrl + X Klippa ut en markering
Ctrl + C Kopiera en markering till Urklipp
Ctrl + V Klistra in en markering från Urklipp
Högerpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt höger
Vänsterpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt vänster
Nedåtpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt nedåt
Uppåtpil Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt uppåt
Esc Avbryta en markering
Delete Ta bort en markering
Ctrl+B Ändra den markerade texten till fet
Ctrl + + Öka bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl + – Minska bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl + U Stryka under den markerade texten
Ctrl + E Öppna dialogrutan Egenskaper
Ctrl + W Öppna dialogrutan Ändra storlek och snedställ
Ctrl + PgUp Zooma in
Ctrl + PgDn Zooma ut
F11 Visa en bild i helskärmsläge
Ctrl + R Visa eller dölja linjalen
Ctrl+G Visa eller dölja stödlinjer
 F10 eller Alt  Visa tangenttips
 Skift + F10  Visa den aktuella snabbmenyn
 F1  Öppna hjälpen för Paint

Tangentbordsgenvägar för WordPad

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för WordPad.

Tryck på Om du vill
Ctrl + N Skapa ett nytt dokument
Ctrl + O Öppna ett befintligt dokument
Ctrl + S Spara ändringarna i ett dokument
F12 Spara dokumentet som en ny fil
Ctrl + P Skriva ut ett dokument
Alt + F4 Stänga WordPad
Ctrl + Z Ångra en ändring
Ctrl + Y Göra om en ändring
Ctrl + A Markera hela dokumentet
Ctrl + X Klippa ut en markering
Ctrl + C Kopiera en markering till Urklipp
Ctrl + V Klistra in en markering från Urklipp
Ctrl+B Ändra den markerade texten till fet
Ctrl + I Ändra den markerade texten till kursiv
Ctrl + U Stryka under den markerade texten
Ctrl + = Göra den markerade texten nedsänkt
Ctrl + Skift + = Göra den markerade texten upphöjd
Ctrl + L Vänsterjustera texten
Ctrl + E Centrera texten
Ctrl + R Högerjustera texten
Ctrl + J Marginaljustera texten
Ctrl + 1 Ställa in enkelt radavstånd
Ctrl + 2 Ställa in dubbelt radavstånd
Ctrl + 5 Ställa in radavståndet på 1,5
Ctrl + Skift + > Öka teckenstorleken
Ctrl + Skift + < Minska teckenstorleken
Ctrl + Skift + A Ändra så att alla tecken blir versaler
Ctrl + Skift + L Ändra punktlistan
Ctrl + D Infoga en teckning från Microsoft Paint
Ctrl + F Söka efter text i ett dokument
F3 Hitta nästa instans av texten i dialogrutan Sök
Ctrl + H Ersätta text i ett dokument
 Ctrl + Vänsterpil  Flytta markören ett ord åt vänster
 Ctrl + Högerpil  Flytta markören ett ord åt höger
 Ctrl + Uppåtpil  Flytta markören till raden ovanför
 Ctrl + Nedåtpil  Flytta markören till raden nedanför
 Ctrl + Home  Flytta till början av dokumentet
 Ctrl + End  Flytta till slutet av dokumentet
 Ctrl + PgUp  Flytta en sida uppåt
 Ctrl + PgDn  Flytta en sida nedåt
 Ctrl + Delete  Ta bort nästa ord
 F10  Visa tangenttips
 Skift + F10  Visa den aktuella snabbmenyn
 F1  Öppna hjälpen för WordPad

Tangentbordsgenvägar för Kalkylatorn

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för Kalkylatorn.

Tryck på Om du vill
Alt + 1 Växla till standardläge
Alt + 2 Växla till avancerat läge
Alt + 3 Växla till programmerarläge
Alt + 4 Växla till statistikläge
Ctrl + E Öppna datumberäkningar
Ctrl + H Aktivera eller inaktivera beräkningshistorik
Ctrl + U Öppna enhetskonvertering
Alt + C Beräkna eller lösa datumberäkningar och kalkylblad
F1 Öppna hjälpen för Kalkylatorn
Ctrl + Q Trycka på knappen M-
Ctrl + P Trycka på knappen M+
Ctrl + M Trycka på MS-knappen
Ctrl + R Trycka på MR-knappen
Ctrl + L Trycka på MC-knappen
% Trycka på %-knappen
F9 Trycka på +/–-knappen
/ Trycka på /-knappen
* Trycka på *-knappen
+ Trycka på +-knappen
Trycka på -knappen
R Trycka på 1/×-knappen
@ Trycka på kvadratrotsknappen
0–9 Trycka på sifferknapparna (0–9)
= Trycka på =-knappen
. Trycka på knappen för decimalkomma (,)
Backsteg Trycka på backstegsknappen
Esc Trycka på C-knappen
Del Trycka på CE-knappen
Ctrl + Skift + D Rensa beräkningshistoriken
F2 Redigera beräkningshistoriken
Uppåtpilen Navigera uppåt i beräkningshistoriken
Nedåtpilen Navigera nedåt i beräkningshistoriken
Esc Avbryta redigering av beräkningshistoriken
Retur Räkna om beräkningshistoriken efter redigering
F3 Välja Grader i avancerat läge
F4 Välja Radianer i avancerat läge
F5 Välja Gon i avancerat läge
I Trycka på Inv -knappen i avancerat läge
D Trycka på Mod-knappen i avancerat läge
Ctrl + S Trycka på sinh-knappen i avancerat läge
Ctrl + O Trycka på cosh-knappen i avancerat läge
Ctrl + T Trycka på tanh-knappen i avancerat läge
( Trycka på (-knappen i avancerat läge
) Trycka på )-knappen i avancerat läge
 N  Trycka på ln-knappen i avancerat läge
 ;  Trycka på Int-knappen i avancerat läge
 S  Trycka på sin-knappen i avancerat läge
 O  Trycka på cos-knappen i avancerat läge
 T  Trycka på tan-knappen i avancerat läge
 M  Trycka på dms-knappen i avancerat läge
 P  Trycka på pi-knappen i avancerat läge
 V  Trycka på F-E-knappen i avancerat läge
 X  Trycka på Exp-knappen i avancerat läge
 Q  Trycka på x^2-knappen i avancerat läge
 Y  Trycka på x^y-knappen i avancerat läge
 #  Trycka på x^3-knappen i avancerat läge
 L  Trycka på log-knappen i avancerat läge
 !  Trycka på n!-knappen i avancerat läge
 Ctrl + Y  Trycka på y√x-knappen i avancerat läge
 Ctrl + B  Trycka på 3√x-knappen i avancerat läge
 Ctrl + G  Trycka på 10x-knappen i avancerat läge
 F5  Välja Hex i programmerarläge
 F6  Välja Dec i programmerarläge
 F7  Välja Oct i programmerarläge
 F8  Välja Bin i programmerarläge
 F12  Välja Qword i programmerarläge
 F2 Välja Dword i programmerarläge 
 F3  Välja Word i programmerarläge
 F4  Välja Byte i programmerarläge
 K  Trycka på RoR-knappen i programmerarläge
 J  Trycka på RoL-knappen i programmerarläge
 <  Trycka på Lsh-knappen i programmerarläge
 >  Trycka på Rsh-knappen i programmerarläge
 %  Trycka på Mod-knappen i programmerarläge
 ( Trycka på (-knappen i programmerarläge
 Trycka på )-knappen i programmerarläge
 |  Trycka på Or-knappen i programmerarläge
 ^  Trycka på Xor-knappen i programmerarläge
 ~  Trycka på Not-knappen i programmerarläge
 &  Trycka på And-knappen i programmerarläge
 A–F Trycka på AF-knapparna i programmerarläge
 Blanksteg  Växla bitvärdet i programmerarläge
 A  Trycka på Medel-knappen i statistikläge
 Ctrl + A  Trycka på Kvadratmedelvärde-knappen i statistikläge
 S   Trycka på Sum-knappen i statistikläge
Ctrl+S   Trycka på Kvadratsumma-knappen i statistikläge
 T   Trycka på Standardavvikelse-knappen i statistikläge
 Ctrl+T   Trycka på Inverterad standardavvikelse-knappen i statistikläge
 D  Trycka på CAD-knappen i statistikläge

Tangentbordsgenvägar för Windows Journal

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för Windows Journal.

Tryck på Om du vill
Ctrl + N Starta en ny journalanteckning
Ctrl + O Öppna en nyligen använd journalanteckning
Ctrl + S Spara ändringar i en journalanteckning
Ctrl + Skift + V Flytta en journalanteckning till en specifik mapp
Ctrl + P Skriva ut en journalanteckning
Alt + F4 Stänga en journalanteckning och dess journalfönster
Ctrl + Z Ångra en ändring
Ctrl + Y Göra om en ändring
Ctrl + A Markera alla objekt på en sida
Ctrl + X Klippa ut en markering
Ctrl + C Kopiera en markering till Urklipp
 Ctrl + V  Klistra in en markering från Urklipp
 Esc  Avbryta en markering
 Delete  Ta bort en markering
 Ctrl + F  Starta en enkel sökning
 Ctrl+G  Gå till en sida
 F5  Uppdatera sökresultaten
 F5  Uppdatera listan över journalanteckningar
 F6  Växla mellan en lista över journalanteckningar och en journalanteckning
 Ctrl + Skift + C  Visa en snabbmeny för kolumnrubriker i en lista över journalanteckningar
F11   Visa en journalanteckning i helskärmsläge
 F1  Öppna hjälpen för Windows Journal

Tangentbordsgenvägar för hjälpvisningsprogrammet i Windows

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i hjälpen.

Tryck på Om du vill
Alt + C Visa innehållsförteckningen
Alt + N Öppna Anslutningsinställningar-menyn
F10 Öppna Alternativ-menyn
Alt + Vänsterpil Gå tillbaka till det föregående visade avsnittet
Alt + Högerpil Gå framåt till nästa avsnitt (som du redan har visat)
Alt + A Visa kundsupportsidan
Alt + Home Visa startsidan Hjälp och support
Home Gå till början av ett avsnitt
End Gå till slutet av ett avsnitt
Ctrl + F Söka i det aktuella avsnittet
Ctrl + P Skriva ut ett avsnitt
 F3  Flytta markören till sökrutan
Kategorier: Artiklar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tre × tre =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.