Nog har du glömt fler tangentkombinationer än du mins? Här är i alla fall en rejäl sammanställning över massor av tänkbara knappar att trycka på.

Windows 10


Tangentbordsgenvägar är tangenter eller kombinationer av tangenter. De erbjuder ett alternativt sätt att göra saker som du vanligtvis använder musen för.

Kopiera, klistra in och andra vanliga tangentbordsgenvägar

Tryck på Om du vill
Ctrl + X Klippa ut det markerade objektet
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert) Kopiera det markerade objektet
Ctrl + V (eller Skift + Insert) Klistra in det markerade objektet
Ctrl + Z Ångra en åtgärd
Alt + Tabb Växla mellan öppna appar
Alt+F4 Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen
Windows-tangenten  + L Låsa datorn
Windows-tangenten  + D Visa och dölja skrivbordet
F2 Byta namn på det markerade objektet
F3 Söka efter en fil eller mapp i Utforskaren
F4 Visa adressfältet i Utforskaren
F5 Uppdatera det aktiva fönstret
F6 Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet
F10 Aktivera menyraden i den aktiva appen
Alt + F8 Visa ditt lösenord på inloggningsskärmen
Alt + Esc Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats
Alt + understruken bokstav Utföra kommandot för den understrukna bokstaven
Alt + Retur Visa det markerade objektets egenskaper
Alt + Blanksteg Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret
Alt + Vänsterpil Gå bakåt
Alt + Högerpil Gå framåt
Alt + PgUp Flytta upp en skärm
Alt + PgDn Flytta ned en skärm
Ctrl + F4 Stänga det aktiva dokumentet (i appar i helskärmsläge där flera dokument kan vara öppna samtidigt)
Ctrl + A Markera alla objekt i ett dokument eller fönster
Ctrl + D (eller Delete) Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen
Ctrl + R (eller F5) Uppdatera det aktiva fönstret
Ctrl + Y Göra om en åtgärd
Ctrl + Högerpil Flytta markören till början av nästa ord
Ctrl + Vänsterpil Flytta markören till början av det föregående ordet
Ctrl + Nedåtpil Flytta markören till början av nästa stycke
Ctrl + Uppåtpil Flytta markören till början av det föregående stycket
Ctrl + Alt + Tabb Växla mellan alla öppna appar med hjälp av piltangenterna
Alt + Skift + piltangenterna Flytta en markerad grupp eller panel på Start-menyn i valfri riktning
Ctrl + Skift + piltangenterna Flytta en markerad panel på Start-menyn till en annan panel för att skapa en mapp
Ctrl + piltangenterna Ändra storlek på Start-menyn när den är öppen
Ctrl + piltangent (för att gå till ett objekt) + Blanksteg Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet
Ctrl + Skift med en piltangent Markera ett textblock
Ctrl + Esc Öppna Start
Ctrl + Skift + Esc Öppna Aktivitetshanteraren
Ctrl + Skift Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är tillgängliga
Ctrl + Blanksteg Aktivera eller inaktivera IME för kinesiska (Input Method Editor)
Skift+F10 Visa snabbmenyn för det markerade objektet
Skift med en piltangent Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument
Skift + Delete Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen
Högerpil Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny
Vänsterpil Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny
Esc Stoppa eller lämna den pågående aktiviteten

Tangentbordsgenvägar med Windows-tangenten

Tryck på Om du vill
Windows-tangenten  Öppna eller stänga Start
Windows-tangenten  + A Öppna åtgärdscenter
Windows-tangenten  + B Flytta fokus i meddelandefältet
Windows-tangenten  + C
Öppna Cortana i lyssningsläge

Obs!

  • Den här genvägen är inaktiverad som standard. Om du vill aktivera den väljer du Start  > Inställningar  > Cortana och aktiverar växlingsknappen under Låt Cortana lyssna efter mina kommandon när jag trycker på Windows-tangenten + C.
  • Cortana är bara tillgänglig i vissa länder/regioner, och vissa funktioner i Cortana kanske inte är tillgängliga överallt. Om Cortana inte är tillgänglig eller är inaktiverad, kan du ändå använda sökfunktionen.
Windows-tangenten  + Skift + C Öppna menyn Snabbknappar
Windows-tangenten  + D Visa och dölja skrivbordet
Windows-tangenten  + Alt + D Visa och dölja datum och tid på skrivbordet
Windows-tangenten  + E Öppna Utforskaren
Windows-tangenten  + F Öppna Feedbackhubben och ta en skärmbild
Windows-tangenten  + G Öppna Spelfältet när ett spel är öppet
Windows-tangenten  + H Starta diktering
Windows-tangenten  + I Öppna Inställningar

Windows-tangenten  + J

 Flytta fokus till ett Windows-tips när det finns ett sådant.

När det finns ett Windows-tips flyttas fokus till det.  Tryck på tangentbordsgenvägen på nytt för att flytta fokus till det element på skärmen som Windows-tipset är fäst i.

Windows-tangenten  + K Öppna snabbåtgärden Anslut
Windows-tangenten  + L Låsa datorn eller byta konto
Windows-tangenten  + M Minimera alla fönster
Windows-tangenten  + O Låsa enhetens orientering
Windows-tangenten  + P Välja ett presentationsvisningsläge
Windows-tangenten  + R Öppna dialogrutan Kör
Windows-tangenten  + S Öppna sökfunktionen
Windows-tangenten  + T Växla mellan appar i aktivitetsfältet
Windows-tangenten  + U Öppna Hjälpmedelscenter
Windows-tangenten  + V Växla mellan meddelanden
Windows-tangenten  + Skift + V Växla mellan meddelanden i omvänd ordning
Windows-tangenten  + X Öppna Snabblänk-menyn
Windows-tangenten  +Y Växla inmatning mellan Windows Mixed Reality och skrivbordet
Windows-tangenten  + Z Visa de kommandon som är tillgängliga i en app i helskärmsläge
Windows-tangenten  + punkt (.) eller semikolon (;) Öppna emojipanelen
Windows-tangenten  + kommatecken (,) Ta en snabb titt på skrivbordet
Windows-tangenten  + Pause Visa dialogrutan Systemegenskaper
Windows-tangenten  + Ctrl + F Söka efter datorer (om du är i ett nätverk)
Windows-tangenten  + Skift + M Återställa minimerade fönster på skrivbordet
Windows-tangenten  + nummer Öppna skrivbordet och starta appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till appen, om appen redan körs.
Windows-tangenten  + Skift + nummer Öppna skrivbordet och starta en ny instans av appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Ctrl + nummer Öppna skrivbordet och växla till det senast aktiva fönstret i appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Alt + nummer Öppna skrivbordet och öppna snabblistan för appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + nummer Öppna skrivbordet och öppna en ny instans av appen på den angivna positionen i aktivitetsfältet som administratör
Windows-tangenten  + Tabb Öppna aktivitetsvyn
Windows-tangenten  + Uppåtpil Maximera fönstret
Windows-tangenten  + Nedåtpil Ta bort den aktuella appen från skärmen eller minimera skrivbordets fönster
Windows-tangenten  + Vänsterpil Maximera appen eller skrivbordets fönster till vänster på skärmen
Windows-tangenten  + Högerpil Maximera appen eller skrivbordets fönster till höger på skärmen
Windows-tangenten  + Home Minimera allt utom det aktiva skrivbordets fönster (återställer alla fönster vid en andra tryckning)
Windows-tangenten  + Skift + Uppåtpil Anpassa skrivbordets fönster till skärmens över- och nederkant
Windows-tangenten  + Skift + Nedåtpil Återställa/minimera det aktiva skrivbordets fönster lodrätt och behålla bredden
Windows-tangenten  + Skift + Vänsterpil eller Högerpil Flytta en app eller ett fönster på skrivbordet från en bildskärm till en annan
Windows-tangenten  + Blanksteg Växla inmatningsspråk och tangentbordslayout
Windows-tangenten  + Ctrl + Blanksteg Ändra till ett tidigare inmatningsspråk
Windows-tangenten  + Ctrl + Retur Öppna Skärmläsaren
Windows-tangenten  + plus (+) Öppna Förstoringsglaset
Windows-tangenten  + snedstreck (/) Börja IME-återkonvertering
Windows-tangenten  + Ctrl + V Öppna animerade popup-meddelanden

 

Tangentbordsgenvägar i Kommandotolken

Tryck på Om du vill
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert) Kopiera den markerade texten
Ctrl + V (eller Skift + Insert) Klistra in den markerade texten
Ctrl + M Välja markeringsläget
Alt + markeringstangenten Börja markeringen i blockläget
Piltangenterna Flytta markören i angiven riktning
PgUp Flytta markören en sida uppåt
PgDn Flytta markören en sida nedåt
Ctrl + Home (markeringsläge) Flytta markören till början av bufferten
Ctrl + End (markeringsläge) Flytta markören till slutet av bufferten
Ctrl + Uppåtpil Flytta upp en rad i utdatahistoriken
Ctrl + Nedåtpil Flytta ned en rad i utdatahistoriken
Ctrl + Home (historiknavigering) Flytta visningsområdet överst i bufferten om kommandoraden är tom. Eller ta bort alla tecken till vänster om markören på kommandoraden om den inte är tom.
Ctrl + End (historiknavigering) Flytta visningsområdet till kommandoraden om kommandoraden är tom. Eller ta bort alla tecken till höger om markören på kommandoraden om den inte är tom.

 

Tangentbordsgenvägar i dialogrutor

Tryck på Om du vill
F4 Visa objekten i den aktiva listan
Ctrl + Tabb Gå framåt genom flikarna
Ctrl + Skift + Tabb Gå bakåt genom flikarna
Ctrl + nummer (nummer 1–9) Gå till den n:e fliken
Tabb Gå framåt genom alternativen
Skift + Tabb Gå bakåt genom alternativen
Alt + understruken bokstav Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven
Blanksteg Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta
Backsteg Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna
Piltangenterna Markera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar

 

Tangentbordsgenvägar i Utforskaren

Tryck på Om du vill
Alt + D Markera adressfältet
Ctrl + E Markera sökrutan
Ctrl + F Markera sökrutan
Ctrl + N Öppna ett nytt fönster
Ctrl + W Stänga det aktiva fönstret
Ctrl + mushjulet Ändra storlek och utseende på fil- och mappikoner
Ctrl + Skift + E Visa alla mappar ovanför den markerade mappen
Ctrl + Skift + N Skapa en ny mapp
Num Lock + Asterisk (*) Visa alla undermappar i den markerade mappen
Num Lock + Plustecken (+) Visa innehållet i den markerade mappen
Num Lock + Minustecken (-) Dölja den markerade mappen
Alt + P Visa förhandsgranskningsfönstret
Alt + Retur Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet
Alt + Högerpil Visa nästa mapp
Alt + Uppåtpil Visa mappen som mappen fanns i
Alt + Vänsterpil Visa den föregående mappen
Backsteg Visa den föregående mappen
Högerpil Visa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen
Vänsterpil Dölja den aktuella markeringen (om den är utökad) eller markera mappen som mappen fanns i
End Visa nederdelen i det aktiva fönstret
Startsidan Visa överdelen i det aktiva fönstret
F11 Maximera eller minimera det aktiva fönstret

 

Tangentbordsgenvägar för virtuella skrivbord

Tryck på Om du vill
Windows-tangenten  + Tabb Öppna aktivitetsvyn
Windows-tangenten  + Ctrl + D Lägga till ett virtuellt skrivbord
Windows-tangenten  + Ctrl + Högerpil Växla mellan virtuella skrivbord som du har skapat till höger
Windows-tangenten  + Ctrl + Vänsterpil Växla mellan virtuella skrivbord som du har skapat till vänster
Windows-tangenten  + Ctrl + F4 Stänga det virtuella skrivbord du använder

 

Tangentbordsgenvägar i Aktivitetsfältet

Tryck på Om du vill
Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet Öppna en app eller snabbt öppna en annan instans av en app
Ctrl + Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet Öppna en app som administratör
Skift + högerklicka på en knapp i aktivitetsfältet Visa appens fönstermeny
Skift + högerklicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet Visa gruppens fönstermeny
Ctrl + klicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet Växla mellan gruppens fönster

 

Tangentbordsgenvägar för Inställningar

Tryck på Om du vill
Windows-tangenten  + I Öppna inställningar
Backsteg Gå tillbaka till startsidan för inställningar
Skriva på en sida med sökruta Söka efter inställningar
Kategorier: Artiklar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

13 + 3 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.