Nog har du glömt fler tangentkombinationer än du mins? Här är i alla fall en rejäl sammanställning över massor av tänkbara knappar att trycka på.

Windows 8.1 och Windows 8.1 RT


Vanliga tangentbordsgenvägar

Tabellen nedan innehåller vanliga tangentbordsgenvägar för Windows 8.1 och Windows RT 8.1.

Tryck på Om du vill
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert) Kopiera det markerade objektet
Ctrl + X Klippa ut det markerade objektet
Ctrl + V (eller Skift + Insert) Klistra in det markerade objektet
Ctrl + Z Ångra en åtgärd
Alt + Tabb Växla mellan öppna appar
Alt+F4 Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen
Windows-tangenten  + L Låsa datorn eller byta konto
Windows-tangenten  + D Visa och dölja skrivbordet

Nya tangentbordsgenvägar

Tabellen nedan innehåller nya tangentbordsgenvägar som du kan använda i Windows.

Tryck på Om du vill
Windows-tangenten‌  + börja skriva Söka på datorn
Ctrl + Plustecken (+) eller Ctrl + Minustecken (-) Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen
Ctrl + mushjulet Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen
Windows-tangenten  +C Öppna snabbknapparna

Öppna appkommandona i en app

Windows-tangenten  + F Öppna snabbknappen Sök och söka efter filer
Windows-tangenten  + H Öppna snabbknappen Dela
Windows-tangenten +I Öppna snabbknappen Inställningar
Windows-tangenten  + K Öppna snabbknappen Enheter
Windows-tangenten  + O Låsa skärmorienteringen (stående eller liggande)
Windows-tangenten‌  + Q Öppna snabbknappen Sök om du vill söka överallt i en öppen app (om appen stöder appsökning)
Windows-tangenten  + S Öppna snabbknappen Sök om du vill söka i Windows och på webben
Windows-tangenten‌  + W Öppna snabbknappen Sök och söka efter inställningar
Windows-tangenten‌  + Z Visa kommandona som är tillgängliga i appen 
Windows-tangenten  + Blanksteg Växla inmatningsspråk och tangentbordslayout
Windows-tangenten  + Ctrl + Blanksteg Ändra till en tidigare inmatning
Windows-tangenten  + Tabb Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)
Windows-tangenten  + Ctrl + Tabb Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)
Windows-tangenten  + Skift + Tabb Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar) i omvänd ordning
Windows-tangenten  + Skift + punkt (.) Fäster en app till vänster
Windows-tangenten  +punkt (.) Växla mellan öppna appar
Esc Stoppa eller avsluta den pågående aktiviteten

Allmänna tangentbordsgenvägar

Tabellen nedan innehåller allmänna tangentbordsgenvägar i Windows.

Tryck på Om du vill
F1 Visa Hjälp
F2 Byta namn på det markerade objektet
F3 Söka efter en fil eller mapp
F4 Visa adressfältet i Utforskaren
F5 Uppdatera det aktiva fönstret
F6 Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet
F10 Aktivera menyraden i den aktiva appen
Alt + F4 Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen
Alt + Esc Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats
Alt + understruken bokstav Utföra kommandot för den understrukna bokstaven
Alt + Retur Visa det markerade objektets egenskaper
Alt + Blanksteg Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret
Alt + Vänsterpil Bakåt
Alt + Högerpil Vidarebefordra
Alt + PgUp Flytta upp en skärm
Alt + PgDn Flytta ned en skärm
Alt + Tabb Växla mellan öppna appar (förutom skrivbordsappar)
Ctrl + F4 Stänga det aktiva dokumentet (i appar i helskärmsläge där flera dokument kan vara öppna samtidigt)
Ctrl + A Markera alla objekt i ett dokument eller fönster
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert) Kopiera det markerade objektet
Ctrl + D (eller Delete) Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen
Ctrl+R (eller F5) Uppdatera det aktiva fönstret
Ctrl + V (eller Skift + Insert) Klistra in det markerade objektet
Ctrl + X Klippa ut det markerade objektet
Ctrl + Y Göra om en åtgärd
Ctrl + Z Ångra en åtgärd
Ctrl + Plustecken (+) eller Ctrl + Minustecken (-) Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen
Ctrl + mushjulet Ändra storlek på skrivbordsikoner eller zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen
Ctrl + Högerpil Flytta markören till början av nästa ord
Ctrl + Vänsterpil Flytta markören till början av det föregående ordet
Ctrl + Nedåtpil Flytta markören till början av nästa stycke
Ctrl + Uppåtpil Flytta markören till början av det föregående stycket
Ctrl + Alt + Tabb Växla mellan alla öppna appar med hjälp av piltangenterna
Ctrl + piltangent (för att gå till ett objekt) + Blanksteg Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet
Ctrl + Skift med en piltangent Markera ett textblock
Ctrl + Esc Öppna Start
Ctrl + Skift + Esc Öppna Aktivitetshanteraren
Ctrl + Skift Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är tillgängliga
Ctrl + Blanksteg Aktivera eller inaktivera IME för kinesiska (Input Method Editor)
Skift+F10 Visa snabbmenyn för det markerade objektet
Skift med en piltangent Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument
Skift + Delete Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen
Högerpil Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny
Vänsterpil Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny
Esc Stoppa eller lämna den pågående aktiviteten

Tangentbordsgenvägar med Windows-tangenten

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som använder Windows-tangenten .

Tryck på Om du vill
Windows-tangenten  + F1 Öppna Windows Hjälp och support
Windows-tangenten  Visa eller dölja Startskärmen
Windows-tangenten  + B Flytta fokus i meddelandefältet
Windows-tangenten  +C Öppna snabbknapparna 
Windows-tangenten  + D Visa och dölja skrivbordet
Windows-tangenten  + E Öppna Utforskaren
Windows-tangenten  + F Öppna snabbknappen Sök och söka efter filer
Windows-tangenten  + H Öppna snabbknappen Dela
Windows-tangenten  + I Öppna snabbknappen Inställningar
Windows-tangenten + K Öppna snabbknappen Enheter
Windows-tangenten  + L Låsa datorn eller växla användare
Windows-tangenten  + M Minimera alla fönster
Windows-tangenten  + O Låsa enhetens orientering
Windows-tangenten  + P Välja ett presentationsvisningsläge
Windows-tangenten  + Q Öppna snabbknappen Sök om du vill söka överallt i den öppna appen (om appen stöder appsökning)
Windows-tangenten  + R Öppna dialogrutan Kör
Windows-tangenten  + S Öppna snabbknappen Sök om du vill söka i Windows och på webben
Windows-tangenten  + T Växla mellan appar i aktivitetsfältet
Windows-tangenten  + U Öppna Hjälpmedelscenter
Windows-tangenten  + V Växla mellan meddelanden
Windows-tangenten  + Skift + V Växla mellan meddelanden i omvänd ordning
Windows-tangenten  + X Öppna Snabblänk-menyn
Windows-tangenten  + Z Visa de kommandon som är tillgängliga i en app
Windows-tangenten  + , Ta en snabb titt på skrivbordet
Windows-tangenten  + Pausa Visa dialogrutan Systemegenskaper
Windows-tangenten  + Ctrl + F Söka efter datorer (om du är i ett nätverk)
Windows-tangenten  + Skift + M Återställa minimerade fönster på skrivbordet
Windows-tangenten  + nummer  Öppna skrivbordet och starta appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till appen, om appen redan körs.
Windows-tangenten  + Skift + nummer Öppna skrivbordet och starta en ny instans av appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Ctrl + nummer Öppna skrivbordet och växla till det senast aktiva fönstret i appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Alt + nummer Öppna skrivbordet och öppna snabblistan för appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + nummer Öppna skrivbordet och öppna en ny instans av appen på den angivna positionen i aktivitetsfältet som administratör
Windows-tangenten  + Tabb Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)
Windows-tangenten  + Ctrl + Tabb Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)
Windows-tangenten  + Skift + Tabb Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar) i omvänd ordning
Windows-tangenten  + Ctrl + B Växla till appen som visade ett meddelande i meddelandefältet
Windows-tangenten  + Uppåtpil Maximera fönstret
Windows-tangenten  + Nedåtpil Ta bort den aktuella appen från skärmen eller minimera skrivbordets fönster
Windows-tangenten  + Vänsterpil Maximera appen eller skrivbordets fönster till vänster på skärmen
Windows-tangenten  + Högerpil Maximera appen eller skrivbordets fönster till höger på skärmen
Windows-tangenten  + Home Minimera allt utom det aktiva skrivbordets fönster (återställer alla fönster vid en andra tryckning)
Windows-tangenten  + Skift + Uppåtpil Anpassa skrivbordets fönster till skärmens över- och nederkant
Windows-tangenten  + Skift + Nedåtpil Återställa/minimera det aktiva skrivbordets fönster lodrätt och behålla bredden
Windows-tangenten  + Skift + Vänsterpil eller Högerpil Flytta en app eller ett fönster på skrivbordet från en bildskärm till en annan
Windows-tangenten  + Blanksteg Växla inmatningsspråk och tangentbordslayout
Windows-tangenten  + Ctrl + Blanksteg Ändra till en tidigare inmatning
Windows-tangenten  + Retur Öppna Skärmläsaren
Windows-tangenten  + Skift + punkt (.) Växla mellan öppna appar
Windows-tangenten  +punkt (.) Växla mellan öppna appar
Windows-tangenten  + / Initiera IME-omkonvertering
Windows-tangenten   + Alt + Retur Öppna Windows Media Center
Windows-tangenten   + plus (+) eller minus (-) Zooma in eller ut med Förstoringsglaset
 Windows-tangenten  + Esc Stänga Förstoringsglaset

Tangentbordsgenvägar i dialogrutor

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i dialogrutor.

Tryck på Om du vill
F1 Visa Hjälp
F4 Visa objekten i den aktiva listan
Ctrl + Tabb Gå framåt genom flikarna
Ctrl + Skift + Tabb Gå bakåt genom flikarna
Ctrl + nummer (nummer 1–9) Gå till den n:e fliken
Tabb Gå framåt genom alternativen
Skift + Tabb Gå bakåt genom alternativen
Alt + understruken bokstav Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven
Blanksteg Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta
Backsteg Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna
Piltangenterna Markera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar

Tangentbordsgenvägar i Utforskaren

Tryck på Om du vill
 Alt + D Markera adressfältet
Ctrl + E Markera sökrutan
Ctrl + F Markera sökrutan
Ctrl + N Öppna ett nytt fönster
Ctrl + W Stänga det aktuella fönstret
Ctrl + mushjulet Ändra storlek och utseende på fil- och mappikoner
Ctrl + Skift + E Visa alla mappar ovanför den markerade mappen
Ctrl + Skift + N Skapa en ny mapp
Num Lock + Asterisk (*) Visa alla undermappar i den markerade mappen
Num Lock + Plustecken (+) Visa innehållet i den markerade mappen
Num Lock + Minustecken (-) Dölja den markerade mappen
Alt + P Visa förhandsgranskningsfönstret
Alt + Retur Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet
Alt + Högerpil Visa nästa mapp
Alt + Uppåtpil Visa mappen som mappen fanns i
Alt + Vänsterpil Visa den föregående mappen
Backsteg Visa den föregående mappen
Högerpil Visa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen
Vänsterpil Dölja den aktuella markeringen (om den är utökad) eller markera mappen som mappen fanns i
End Visa nederdelen i det aktiva fönstret
Startsidan Visa överdelen i det aktiva fönstret
F11 Maximera eller minimera det aktiva fönstret

Tangentbordsgenvägar i Aktivitetsfältet

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda när du arbetar med objekt i aktivitetsfältet på skrivbordet.

Tryck på Om du vill
Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet Öppna en app eller snabbt öppna en annan instans av en app
Ctrl + Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet Öppna en app som administratör
Skift + högerklicka på en knapp i aktivitetsfältet Visa appens fönstermeny
Skift + högerklicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet Visa gruppens fönstermeny
Ctrl + klicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet Växla mellan gruppens fönster

Tangentbordsgenvägar för Anslutning till fjärrskrivbord på skrivbordet

Tryck på Om du vill
Alt + PgUp Flytta mellan appar från vänster till höger
Alt + PgDn Flytta mellan appar från höger till vänster
Alt + Insert Växla mellan appar i den ordning som de startades
Alt + Home Visa Startskärmen
Ctrl + Alt + Break Växla mellan ett fönster och helskärm 
Ctrl + Alt + End Visa dialogrutan Windows-säkerhet
Ctrl + Alt + Home Aktivera anslutningsfältet i helskärmsläge
Alt + Delete  Visa systemmenyn
Ctrl + Alt + Minustecken (-) på det numeriska tangentbordet Placera en kopia av det aktiva fönstret på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på Alt+PrintScrn på en lokal dator)
Ctrl + Alt + Plustecken (+) på det numeriska tangentbordet Placera en kopia av hela fönsterområdet på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på PrintScrn på en lokal dator)
Ctrl + Alt + Högerpil Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdappen (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i en annan (värd-) app.
Ctrl + Alt + Vänsterpil Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdappen (t.ex. en knapp eller en textruta). Det kan vara praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbordet är inbäddade i en annan (värd-)app.

Tangentbordsgenvägar för hjälpvisningsprogrammet i Windows

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i hjälpen.

Tryck på Om du vill
F3 Flytta markören till sökrutan
F10 Öppna Alternativ-menyn
Home Gå till början av ett avsnitt
End Gå till slutet av ett avsnitt
Alt + Vänsterpil Gå tillbaka till det föregående visade avsnittet
Alt + Högerpil Gå framåt till nästa avsnitt (som du redan har visat)
Alt + Home Visa startsidan Hjälp och support 
Alt + A Visa kundsupportsidan
Alt + C Visa innehållsförteckningen 
Alt + N Öppna Anslutningsinställningar-menyn
Ctrl + F  Söka i det aktuella avsnittet
Ctrl + P Skriva ut ett avsnitt

Tangentbordsgenvägar för att ordna om appar

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för att ordna om moderna appar.

Tryck på Om du vill
Windows-tangenten  + . (punkt) Aktivera flyttläge och välja appar eller avgränsare på skärmar
Windows-tangent  + Vänsterpil Flytta appens avgränsare åt vänster
Windows-tangenten  + Högerpil Flytta appens avgränsare åt höger
Windows-tangenten  + Uppåtpil Maximera appen
Windows-tangenten  + Nedåtpil Stänga appen
Windows-tangenten +Esc Avsluta flyttläge
Kategorier: Artiklar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

två × 4 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.