Vad är en manipulerad bild?

I den här kategorin ryms allt från att rädda en bild som blivit för mörk (något som till och med är godkänt för nyhetsbilder) – till att fotomontera d.v.s. placera in objekt i bilden eller ta bort objekt från bilden så att den visar något annat än det som var där från början. Ibland är det mycket uppenbart, ibland mer subtilt. Kontentan är att aldrig lita helt på en bild om du inte sett hur det såg ut när den togs. Exempel på det senare finns längre ner.

Alla bilder är manipulerade!

Så fort du tryckt på avtryckaren förändras det som träffade sensorn och lagras på minneskortet i din kamera. Antingen du plåtar i jpg eller raw så kommer inte bilden att bli exakt det som sensorn såg. Därför är alla bilder manipulerade. En del renlevnadsfotografer hävdar att deras bilder kommer direkt från kameran och därför inte är manipulerade – ett påstående som är helt felaktigt. Det är bara så enkelt att fotografen i fråga istället har överlämnat det ansvaret till bildprocessorn i kameran.

Ajajaj – nejdå, handen och kniven är
fotograferade separat. Blodet
ditlagt i efterhand

Tiden rinner iväg?
8 bilder sammanfogade och utdragna

Modellen Annika har fått ny färg
på klänningen en armbåge till
vänster och rejält uppumpade färger

 

Kategorier: Redigerat